The Phin Coffee

Thông tin chi tiết

  • Trạng thái

    Đang mở bán

  • Giá

    1500000000 VND

Tổng quan The Phin Coffee

Chủ đầu tư The Phin Coffee

Vị trí dự án The Phin Coffee

Giá bán dự kiến

1500000000

Tiềm năng

Rất tốt

Tổng số phòng

75

Còn lại

50