D iHouse TRẦN NHÂN TÔN QUẬN 10

Tổng quan D iHouse TRẦN NHÂN TÔN QUẬN 10

Chủ đầu tư D iHouse TRẦN NHÂN TÔN QUẬN 10

Giá bán dự kiến

2.600.000.000

Tiềm năng

Rất tốt

Tổng số phòng

Còn lại