D iHOUSE TÔN ĐẢN QUẬN 4 HCM

Thông tin chi tiết

  • Trạng thái

    Đang mở bán

  • Giá

    2.540.000.000 VND

Tổng quan D iHOUSE TÔN ĐẢN QUẬN 4 HCM

THÔNG TIN DANH SÁCH PHÒNG HIỆN TẠI 

STTMã phòngLoại phòngTình trạng
1iH-N001 Phòng đơnĐã bán
2iH-N002 Phòng đơnĐã bán
3iH-N003 Phòng đơnĐã bán
4iH-N004 Phòng đơnĐã bán
5iH-N005 Phòng đơn

Còn phòng

6iH-N006 Phòng đơn

Còn phòng

7iH-N007 Phòng đơn

Còn phòng

8iH-N008 Phòng đơn

Còn phòng

9iH-L009 Phòng đôi

Còn phòng

10iH-L010 Phòng đôiĐã bán
11iH-L011 Phòng đôi

Còn phòng

12iH-L012 Phòng đôi

Còn phòng

13iH-L101
Phòng đôiĐã bán
14iH-L102 Phòng đôiĐã bán
15iH-L103 Phòng đôiĐã bán
16iH-L104
Phòng đôiĐã bán
17iH-L105
Phòng đôiĐã bán
18iH-L106 Phòng đôiĐã bán
19iH-L107
Phòng đôiĐã bán
20iH-L108
Phòng đôiĐã bán
21iH-L109
Phòng đôi

Còn phòng

22iH-L110
Phòng đôi

Còn phòng

23iH-N111 Phòng đơn

Còn phòng

Chủ đầu tư D iHOUSE TÔN ĐẢN QUẬN 4 HCM

Giá bán dự kiến

2.540.000.000

Tiềm năng

Rất tốt

Tổng số phòng

25

Còn lại

13