D iHouse NGUYỄN GIA TRÍ BÌNH THẠNH

Thông tin chi tiết

  • Trạng thái

    Đang mở bán

  • Giá

    2.200.000.000 VND

Tổng quan D iHouse NGUYỄN GIA TRÍ BÌNH THẠNH

THÔNG TIN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGUYỄN GIA TRÍ

    
STTMã phòngLoại phòngTình trạng
1IH-L001Phòng Đôi

Còn phòng

2IH-N002Phòng Đơn

Còn phòng

3IH-N003Phòng Đơn

Còn phòng

4IH-L101
Phòng đôiĐã bán
5IH-L102Phòng đôiĐã bán
6IH-L103Phòng đôiĐã bán
7IH-L104
Phòng đôiĐã bán
8IH-L201Phòng đôiĐã bán
9IH-L202Phòng đôi

Còn phòng

10IH-L203Phòng đôiĐã bán
11IH-L204Phòng đôi

Còn phòng

12IH-L205Phòng đôi

Còn phòng

13IH-L301
Phòng đôi

Còn phòng

14IH-N302

Phòng đôi

Còn phòng

15IH-L303
Phòng đôi

Còn phòng

16IH-N304
Phòng đơnĐã bán
17IH-N305Phòng đơnĐã bán
18IH-N306

Phòng đơnĐã bán
19IH-N307Phòng đơnĐã bán
20IH-N308
Phòng đơnĐã bán

Chủ đầu tư D iHouse NGUYỄN GIA TRÍ BÌNH THẠNH

Giá bán dự kiến

2.200.000.000

Tiềm năng

Rất tốt

Tổng số phòng

20

Còn lại

9