D iHOUSE NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐÀ LẠT

Thông tin chi tiết

 • Trạng thái

  Đang mở bán

 • Giá

  2.880.000.000 VND

 • Thời gian xây dựng

  11/2021

 • Quy mô

  26 phòng

Tổng quan D iHOUSE NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐÀ LẠT

STTMã phòngLoại phòngTình trạng
1iH-N001Phòng Đơn
2iH-N002Phòng Đơn
3iH-N003Phòng Đơn
4iH-N004Phòng Đơn
5iH-N005Phòng Đơn
6iH-N006Phòng Đôi
7iH-N007Phòng Đơn
8iH-L008Phòng Đôi
9iH-L101Phòng Đôi
10iH-L102Phòng Đôi
11iH-L103Phòng Đôi
12iH-L104Phòng Đôi
13iH-N201
Phòng Đơn
14iH-N202Phòng Đơn
15iH-N203Phòng Đơn
16iH-N204Phòng Đơn
17iH-N205Phòng Đơn
18iH-N206Phòng Đơn
19iH-L207Phòng Đôi
20iH-L208Phòng Đôi
21iH-L301Phòng Đôi
22iH-L302Phòng Đôi
23iH-L303Phòng Đôi
24iH-N304Phòng Đơn
25iH-L305Phòng Đôi
26iH-L401Phòng Đôi
27iH-L402Phòng Đôi

Chủ đầu tư D iHOUSE NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐÀ LẠT

DGroup

Vị trí dự án D iHOUSE NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐÀ LẠT

Giá bán dự kiến

2.880.000.000

Tiềm năng

Rất tốt

Tổng số phòng

26

Còn lại

11