D iHOUSE ĐÀO DUY TỪ ĐÀ LẠT

Thông tin chi tiết

  • Trạng thái

    Sắp mở bán

  • Giá

    80-130 triệu VND

Tổng quan D iHOUSE ĐÀO DUY TỪ ĐÀ LẠT

Chủ đầu tư D iHOUSE ĐÀO DUY TỪ ĐÀ LẠT

DGroup

Giá bán dự kiến

80-130 triệu

Tiềm năng

Rất tốt

Tổng số phòng

Còn lại